New York City Photos | snow/white

Jochen Brennecke

New York Photos

Friday, January 11, 2013
snow, white, New York
snow / white