New York City Photos | shoe/shine

Jochen Brennecke

New York Photos

Friday, November 30, 2012
shoe, shine, New York
shoe / shine